Jakie są wymagania dotyczące pracy cudzoziemca w Polsce?

Dodany: 2023.03.16
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce, musi spełnić następujące wymagania:

Posiadanie ważnego dokumentu podróży - np. paszportu.

Posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Polsce, które uprawnia do podjęcia pracy na terenie kraju.

Uzyskanie zezwolenia na pracę - w przypadku państw trzecich, które nie są członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku obywateli państw członkowskich UE lub EOG nie jest wymagane zezwolenie na pracę.

Posiadanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania danej pracy - w niektórych zawodach, takich jak np. lekarz, pielęgniarka czy inżynier, wymagane są specjalne uprawnienia lub certyfikaty.

Uiszczenie składek na ubezpieczenie społeczne - w Polsce każdy pracownik musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Spełnienie wymogów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy - w Polsce istnieją specjalne normy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, które muszą być przestrzegane przez pracodawców.

Zajmujemy się legalizacją pobytu i legalizacją zatrudniania cudzoziemców. Jeśli masz jakieś pytania — odezwij się do nas!

Kategoria: Teksty branżowe
Oceń wpis:
1/0
  • Poleć wpis na:
     
     
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do wpisu.