Nowy wzór świadectwa pracy

Dodany: 2023.05.24
Nowy wzór świadectwa pracy

Informujemy, że od 23 maja 2023 roku pracodawcy są zobowiązani do stosowania nowego wzoru świadectwa pracy, zgodnie z ostatnimi nowelizacjami Kodeksu Pracy, w tym przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Zmiana ta wynika z opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw pod pozycją 912.

Nowe świadectwo pracy powinno zawierać informacje wprowadzone do Kodeksu Pracy w roku 2023, takie jak okazjonalna praca zdalna, urlop z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy.

Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści, który pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Jest to niezwykle istotny dokument dla każdego pracownika. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu zakończenia stosunku pracy.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pracodawca będzie musiał umieścić na świadectwie pracy następujące informacje:

1. Liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończył się stosunek pracy.
2. Liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończył się stosunek pracy.
3. Liczbę dni wykonywania pracy zdalnej (okazjonalnej pracy zdalnej) w roku kalendarzowym, w którym zakończył się stosunek pracy.
Nowy wzór świadectwa pracy wprowadza nowe obowiązki dla pracodawcy.

W przypadku otrzymania błędnego świadectwa pracy należy skontaktować się z pracodawcą w celu skorygowania dokumentu i wydania poprawnej wersji.

www.eurokadra.expert/swiadectw...

Kategoria: Teksty branżowe
Oceń wpis:
1/0
  • Poleć wpis na:
     
     
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do wpisu.