Ochrona w dyskotekach - odpowiedni dobór firmy ochrony i pracowników

Dodany: 2019.01.09   Edytowany: 2019.01.09
Ochrona w dyskotece

Kluby muzyczne i dyskoteki dbają o bezpieczeństwo w lokalu. W tym celu wynajmują firmy lub osoby trudniące się tą profesją zatrudniając je w charakterze ochroniarzy lub selekcjonerów. Priorytetową sprawą jest bezpieczeństwo i zadowolenie gości. Czego oczekują od ochrony Organizatorzy imprez i z jakimi problemami się borykają ? Jak odbierają pracowników ochrony goście oraz jaki mają do nich stosunek ? Jakie uprawnienia posiadają pracownicy ochrony ?Pracownicy ochrony zatrudniani są po to, aby zapewnić porządek na terenie lokalu i bezpieczeństwo klientom. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia pracownik ochrony to osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wynika z tego, że pracownikami ochrony nie są osoby zatrudniane bezpośrednio przez klub czy dyskotekę. Jeżeli już tak się dzieje należy takie osoby nazywać selekcjonerami, nie mają oni natomiast takich uprawnień jak pracownicy ochrony zatrudnieni w koncesjonowanych firmach ochrony. Kluby i dyskoteki nie posiadają koncesji MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Koncesja taka jest niezbędna do prowadzenia działalności ochroniarskiej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej. Większość klubów i dyskotek działa w ten sposób, że zatrudniają osoby z ramienia klubu/dyskoteki. Czy warto ? Podmioty zatrudniające takich pracowników same muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jakie są korzyści przy zatrudnieniu do ochrony koncesjonowanej firmy ? Agencja ochrony musi posiadać koncesję - jest to zezwolenie MSWiA na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie agencji ochrony, bardzo często takie firmy posiadają wykupione dodatkowe OC kontraktowo - deliktowe. Agencje ochrony szkolą swoich pracowników w zakresie ochrony klubów, dyskotek, w zakresie obowiązującego prawa, zasad ochrony, procedur ochrony, przedstawiają plany ochrony pod konkretne zlecenia, obiekty, instrukcje ochrony na wypadek powstania pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia, pomagają w przygotowaniu regulaminów imprez czy obiektów pomagając skutecznie je wdrażać. Zatrudniając agencję ochrony możemy mieć pewność, że pracownicy ochrony oddelegowani do pracy w klubie czy dyskotece będą przeszkoleni, posiadający doświadczenie zawodowe w tym zakresie, odpowiednio dobrani, posiadający odpowiednie umiejętności psychofizyczne pomagające w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, niekarani. Tak naprawdę na właścicielach klubów i dyskotek nie spoczywa obowiązek prawny zatrudnienia w lokalu pracowników ochrony. Właściciele dyskotek, które posiadają status imprezy masowej już muszą zadbać o odpowiednią ilość służb porządkowych i informacyjnych na zasadach określonych w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 roku. W przypadku imprez artystyczno rozrywkowych, jeżeli Organizator udostępnia teren dla min. 500 uczestników organizuje imprezę masową, na organizację której musi otrzymać zezwolenie. Właściciele klubów i dyskotek decydują o tym w jaki sposób zapewniają bezpieczeństwo swoim klientom. Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem proponujemy zlecanie tego typu usług profesjonalnym podmiotom gospodarczym, chociażby ze względu na uprawnienia pracowników ochrony określone w Ustawie o Ochronie Osób i Mienia. Przytoczę Art. 36. 1. w/w Ustawy - Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia ma prawo do: 1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku; 3) ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji; 4) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120): a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy, b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy; 5) użycia lub wykorzystania broni palnej: a) w granicach chronionych obiektów i obszarów – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a–c tej ustawy, b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych – w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wspomnę że pkt. 5 nie dotyczy imprez masowych. Na imprezach masowych jest zakaz wnoszenia broni palnej, dotyczy to zarówno uczestników jak i służb informacyjnych i porządkowych. Reasumując: Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych bezpośrednio przez klub czy dyskotekę, w celu wykonania usługi polegającej na ochronie klubu, dyskoteki, mogą działać wyłącznie w oparciu o tzw. uprawnienia obywatelskie, czyli w granicach obrony koniecznej (art. 25 k.k.) i stanu wyższej konieczności (art. 26 k.k.) oraz w celu ujęcia obywatelskiego sprawcy przestępstwa (art. 243 k.p.k.) lub wykroczenia (art. 45 § 2 k.p.s.w.)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie ochrony klubów i dyskotek służymy radą i pomocą. Zapraszamy do kontaktu www.astrea-ochrona.pl i zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Kategoria: Teksty branżowe
Oceń wpis:
1/0
  • Poleć wpis na: Udostępnij wpis na Facebooku   Udostępnij wpis na Twitterze   Udostępnij wpis na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do wpisu.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.