Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni Krzysztof Smoter

Ocena firmy: 2.2/5 (12 głos/ów)
 • Rok założenia:2000
 • Firma w Odi.pl:ponad 9 lat
 • Województwo:mazowieckie
 • Miejscowość:Warszawa
 • Ulica i nr:Wronia 45
 • Kod pocztowy:00-870
 • Osoba kont.:Adam Banach
 • Tel. kom:578 ... pokaż tel.578 040 397
 • Telefon:22 1... pokaż tel.22 100 43 67
 • Adres WWW:lexoptimum.com.pl
 • Faks:22 /10 0- 43
 • Zatrudnionych:81-100
 • NIP:5791442084
 • REGON:191960163
 • Typ działal.:
  usługi
 • Akceptujemy:
  gotówka, przelew, karta, PayPal, czek, kredyt
 • Godziny pracy:Czw. do 20:00, więcejzwiń
  • Poniedziałek:od 8:00 do 20:00
  • Wtorek:od 8:00 do 20:00
  • Środa:od 8:00 do 20:00
  • Czwartek:od 8:00 do 20:00
  • Piątek:od 8:00 do 20:00
  • Sobota:od 9:00 do 19:00
  • Niedziela:Nieczynne
Polecamy ich (0) / Polecają nas (0)
Zobacz na mapie
Zamknij mapę
Poleć tę firmę
Dodaj opinię o firmie
Zamknij formularz opinii

Dodaj opinię o firmie
zamknij ☓

Twoje imię*:
Twój e-mail*: Do wiadomości Odi.pl
Treść opinii*:
Ocena firmy*:  
Data zdarzenia (lub przedział czasowy):
Numer umowy, rachunku, faktury itp.:
Akceptuję regulamin*:       regulamin opinii

Lokalizacja firmy na mapie
zamknij ☓

 • Poleć firmę na: Udostępnij firmę na Facebooku   Udostępnij firmę na Twitterze   Udostępnij firmę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Opis firmy Kancelaria Prawnicza Lex Optimum Adwokaci i Radcowie Prawni Krzysztof Smoter

Zakres Usług Adwokatów oraz Radców Prawnych, zajmuje się prowadzeniem spraw we wszystkich dziedzinach prawa, od 19 lat, na terenie całego kraju.

W szczególności obejmujących:

: prawo gospodarcze oraz prawo spółek handlowych,
: dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych,
: prawo karne,
:prawo cywilne oraz prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską,
: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
:prawo administracyjne, w tym prawo budowlane.
Zakres usług w poszczególnych dziedzinach prawa obejmuje między innymi:
Prawo gospodarcze:
: stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
: zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS;
: windykacja należności;
:prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
: sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed
Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;
: postępowanie upominawcze i nakazowe;
: sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
: sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.
Prawo cywilne:
: sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
: prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
: sprawy o zapłatę;
: postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
: prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
: postępowanie upominawcze i nakazowe;
: postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przed-sądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.
Prawo rodzinne-
: sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
: sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
: postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
: sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne-
: obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych; reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją; postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
: reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
:sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-
: sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;
: sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.
Prawo administracyjne-
:sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
: postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
: reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi;
:sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i prowadzenie spraw przed trybunałem sprawiedliwości.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak:

1.
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
2.
spółki:
a. akcyjne,
b.
z ograniczoną odpowiedzialnością
c.
jawne,
d.
komandytowe,
e.
komandyt-owo–akcyjne,
f.
partnerskie
3.
przedsiębiorstwa
państwowe,
4.
spółdzielnie,
5.
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
6.
samorządy,
7.
stowarzyszenia,
8.
fundacje,
9.
organizacje społeczne i zawodowe Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak:


POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA JEST W ZAKRESIE:

-prawa cywilnego,

-prawa handlowego,

-prawa finansowego,

-prawa pracy i ubezpieczeniowego,

-prawa administracyjnego,

-prawa bankowego,

-prawa budowlanego,

-prawa spółdzielczego,

-prawa gospodarczego,

-prawa samorządowego.

-prawa karnego

Zakres usług Kancelarii -Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracyjnymi, a także bankami, skokami oraz wszelkiego rodzaju innymi instytucjami, firmami a także osobami indywidualnymi.
W tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjację umów kredytowych, restrukturyzacji zadłużeń firm, osób indywidualnych, wszelkich umów cywilnoprawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji. We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE: Podstrona

Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.
Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

Doradztwa prawnego, gospodarczego.

Bieżącej obsługi prawnej podmiotów
gospodarczych.

Tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji, postępowania upadłościowego i układowego,

Pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,

Doradztwo w procesie komercjalizacji i prywatyzacji,

Przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub
zawierania układów z wierzycielami,

Udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,

zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,

fuzji, przejęć kapitałowych, przekształceń, podziałów,

Przygotowywanie procesów
prywatyzacyjnych ,
-regulacji stanów prawnych nieruchomości,
-windykacji należności
- unieważnianie ślubów koscielnych
-patentowanie wynalazków

  Obsługa gospodarcza
Zakładanie firm jednoosobowych oraz wszelkiego rodzaju spółek
rozwój działalności gospodarczych, w zakresie analiz, doradztwa finansowego, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa gospodarczego.
Wdrażanie programów naprawczych, restrukturyzacji i optymalizacji działalności
Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów
Analiza i ocena efektywności inwestycji,Studium wykonalności
Fuzje i przejęcia, łączenie podmiotów gospodarczych

Oferta firmy

Jesteśmy Kancelarią z konkretnymi prawnikami, adwokatami i radcami prawnymi oraz ekonomistami oraz kadrą specjalistyczną i zarządczą w zakresie, bankowości i finansów.

Prowadzimy sprawy:
- Karne, cywilne, gospodarcze, kasacyjne, administracyjne, spółdzielcze, bankowe, odszkodowawcze, pozwy, apelacje, zaskarżenia i szkolenia specjalistyczne i prawnicze.. Super oferty!!! Cały Kraj Gdynia-Sopot-Gdańsk-Warszawa-Wrocław-Kraków . Zakładamy firmy w rajach podatkowych.

Obszar działania firmy

Warszawa, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Kraków, Kielce, Katowice, Lublin, Szczecin, Poznań, Łódź

Liczba odwiedzin wizytówki: 10446

Nieaktualne dane firmy?

Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany.

W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy »

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.