Dodaj boks reklamowy w tym miejscu
Stwórz boks dla swojej firmy i promuj ją w Odi.pl.
DS 4 Doradztwo i Szkolenia
- Obsługa BHP, - Szkolenia BHP - Sporządzenie dokumentacji pow...
Verbis Agnieszka Tokarska
Firma oferuje szeroki wachlarz usług. Prowadzimy kursy języka ang...
Akademia Języków Obcych POLIGLO...
- kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (język ang...

Szkoły policealne - lista produktów i usług


Wyświetlone produkty/usługi: 1 - 10 z 23   w poddziale Szkoły policealne
Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilości...
Komentarzy: 0
Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecn...
Komentarzy: 0
Technik geolog pracuje przy nadzorze wykonania odwiertów badawczych i eksploatacyjnych, pobieraniu próbek z odwiertów badawczych, rysowaniu profili i przygotowywaniu danych dla inżynierów geologów. W ...
Komentarzy: 0
Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Do jej zadań i umiejętności należy między innymi określanie roli i zadań profilaktyki ...
Komentarzy: 0
Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozp...
Komentarzy: 0
Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, in...
Komentarzy: 0
OSTATNIE DNI REKRUTACJI-KIERUNEK GRATISOWY Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących ...
Komentarzy: 0
Opiekun/ opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osó...
Komentarzy: 0
Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higienicznoprofilaktyczną. Do jej zadań i umiejętności należy między innymi określanie roli i zadań profilaktyki ...
Komentarzy: 0
Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: ro...
Komentarzy: 0