Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Id usługi: 17682 Data dodania: 08.11.2017
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.Program szkolenia:
1) Źródła prawa i zakres obowiązywania KPA:
• pojęcie sprawy administracyjnej,
• warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
• uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania,
• przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym;
2) Ogólne zasady postępowania:
• strona postępowania administracyjnego,
• podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu,
• właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu,
• konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń,
• formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach,
• pełnomocnictwo, terminy,
• elektronizacja postępowania,
• liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach,
• błędy i sposoby ich naprawienia;
3) Postępowanie przed organem I instancji:
• wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne,
• kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków,
• braki istotne i nieistotne pism,
• dowody i dokumentowanie czynności,
• postanowienia,
• zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie –możliwe rodzaje,
• decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji,
• związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne,
• różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami;
4) Akta sprawy – pisemny charakter postępowania:
• protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,
• podpis i parafka w aktach sprawy,
• uprawnienia strony i organu,
• wgląd w akta sprawy,
• czynności organu,
• wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów,
• uprawnienia stron i innych podmiotów;
5) Podania wadliwe i zasady postępowania z nimi;
6) Działania organu w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji;
7) Decyzje organu odwoławczego – rodzaje;
8) Wznowienie postępowania i odmowa wznowienia postępowania:
• okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania,
• właściwość,
• terminy;
9) Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej - zasady, skutki;
10) Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - zasady, skutki;
11) Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r.
• ogólne zasady postępowania (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności,
proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra
postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności),
• procedura i terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej,
• doręczenia,
• procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,
• uwierzytelnianie kopii dokumentów,
• udział stron w postępowaniu dowodowym,
• sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja),
• decyzje administracyjne,
• instytucja milczącego załatwienia sprawy,
• prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania,
• fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
• procedura uzupełnienia postępowania dowodowego,
• decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu,
• postępowanie uproszczone,
• zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej
wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar,
• europejska współpraca administracyjna,
12) Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego;
13) Orzecznictwo sądów administracyjnych;
14) Rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja w zakresie problematyki dotyczącej urzędu.
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 63
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o. o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.