Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok

Id usługi: 17844 Data dodania: 22.01.2018
Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rokNowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego i znowelizowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia.
Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych.
Od 0.1.I.2018, weszła w życie nowa ustawa, Prawo Wodne, która dokonała transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej dyrektywą morską, wprowadziła, nowy ustrój organizacyjny w zakresie gospodarowania wodami, nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne oraz wiele innych istotnych zmian. Przedstawienie uczestnikom, jaki w praktyce ostateczny kształt po nowych zmianach będzie miało, Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.
• Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i nowym prawie wodnym, które zaczęło obowiązywać z 0.1.I. 2018 r.
• Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej a w szczególności na przedsiębiorstwach, bezpośrednio gospodarujących wodą dla potrzeb ludności
• Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodno-prawnych wg nowych uregulowań prawnych.


Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodno-prawnych.
• Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodno-prawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady stosowania nowych taryf określających opłaty za korzystanie z wody do celów bytowych, produkcyjnych i rolniczych.
UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych

Metody zastosowane podczas szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Przewidziane są praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych problemów, które zostały skutecznie rozwiązane.

Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia grupowe, testy sylwetki zawodowej, skłonności do ryzyka oraz moderowana dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
1. Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
• Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami.
2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
3. Zasady przejęcia przez Wody Polskie, uprawnień regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących dotychczas zadania określone w przepisach ustawy poprzedniej ustawy.
4. Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.
5. Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie
6. Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego. Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.
7. Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.
8. Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana
9. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.
10. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
11. Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.
12. Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno prawnych 13. Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.

II.Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej
14. Forma i treść operatu wodno prawnego
15. Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
16. Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.
17. Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia
• Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej

III. Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
18.Mapy ryzyka powodziowego
19.Plany zarządzania ryzykiem powodziowy
20. Opłaty i należności w gospodarce wodnej.
21. Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie
22. System informacyjny gospodarowania wodami
23. Spółki wodne
• Test: Twoja sylwetka zawodowa€
24. Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.
25. Podsumowanie
26. Zakończenie szkolenia

Szkolenia prowadzi:
Włodzimierz Gawroński
Praktyk. Menedżer, prawnik, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda ... my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:
• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 141
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o.o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.