Szkolenie dwudniowe Budowa dróg i decyzja środowiskowa

Id usługi: 18176 Data dodania: 22.08.2018
Terminy:
12 i 13 czerwca 2019 r. Warszawa
4 i 5 grudnia 2019 r. Warszawa
Program
Dzień I
zmian przepisów:
 Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie RM);
 Rodzaje decyzji wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (interpretacje prawne);
 Organy właściwe do wydawania i uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zakres niezbędnych informacji.
3. Określanie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – kryteria kwalifikacji, kiedy spodziewać się oceny oddziaływania na środowisko? Przykłady.
4. Raport o oddziaływaniu na środowisko:
 Zakres informacji przedstawianych w raporcie;
 Inwentaryzacja przyrodnicza
 Szczegółowość opisu przedsięwzięcia i działań minimalizujących;
 alternatywy.
5. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: rodzaje warunków w zakresie działań minimalizujących, termin obowiązywania (wyroki i interpretacje prawne).
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a pozostałe decyzje „inwestycyjne” (m.in. pozwolenie na budowę/ zamienne pozwolenia na budowę).
8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
9. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.
10. Nadzory i monitoring przyrodniczy – zakres zadań, sposoby kontroli i egzekwowania.
11. Ocena oddziaływania na środowisko a Fundusze UE – wniosek o dotację wraz z załącznikami – najpoważniejsze problemy:
 Sztuczny podział przedsięwzięcia (tzw. salami slicing);
 Warianty
 Kumulacja oddziaływań na środowisko;
 Prowadzenie konsultacji społecznych na podstawie niekompletnych raportów;
 Zbyt ogólne zalecenia w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;
 Rozbieżny zakres przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach „inwestycyjnych”;
 Załączanie do aplikacji zbyt wielu dokumentów;
 Niewdrożenie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (obowiązujące zalecenia)
 Planowane projekty w kontekście zmian klimatu (planowane wytyczne).
12. Odstępstwa od zakazów płoszenia, zabijania, niszczenia siedlisk i gatunków chronionych
 decyzje derogacyjne.
Dzień II
1. Obowiązujący stan prawny Spec ustawy.
1.1. Przedmiot spec ustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów
1.2. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD
1.3. Zakres stosowania Specustaw
2. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - ZRID
2.1. Zawartość wniosku o wydanie decyzji
2.2. Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
2.3. Zakres ustaleń dokonywanych decyzji
2.4. Zasady zmiany ostatecznej decyzji
2.5. Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
2.6. Ustalenia decyzji
3. Stosowanie innych ustaw
3.1. Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego
3.2. Odpowiednie stosowanie ustawy Prawa budowlanego
3.3. Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.4. Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
4. Stosowanie ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o ZRID oraz w procesie inwestycyjnym budowy dróg
4.1. Właściwość organów AA-B i NB na poszczególnych etapach realizacji inwestycji
4.2. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany
5. Przepisy ochrony środowiska w procesie wydawania decyzji o ZRID
6. Decyzja ZRID
6.1. Wniosek - dokumenty załączane do wniosku
6.2. Zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania
6.3. zawiadomienia
6.4. obwieszczenia
6.5. wzory zawiadomień i obwieszczeń
6.6. tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących
6.7. Specjalne regulacje w zakresie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
6.8. Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji
7. Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie spec ustawy drogowej
7.1. Zmiany w zakresie zasad nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań
7.2. Wywłaszczane pod drogi w trybie spec drogowej
7.3. Zajmowanie terenu, wycinka lasów i drzew
8. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie spec ustawy - zasady wypłaty i zwrotu wypłacanych 70% zaliczek
9. Samowola budowlana
10. Zasady wstrzymywania robót budowlanych
11. Zasady oddawania dróg do użytkowania
12. Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
13. Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
13.1. Zmiany właściwości organów przy wydawaniu decyzji ZRID dla dróg powiatowych.
13.2. Regulacje dotyczące zawartości wniosku o opinię innego zarządcy drogi.
13.3. Możliwość wydzielenia w decyzji pasów dróg innych kategorii.
13.4. Rozszerzenie postanowień decyzji ZRID o nowe element, w tym budowy dróg innych kategorii, budowy zjazdów, urządzeń melioracyjnych, budowy nowych sieci.
13.5. Możliwość zrzeczenia się odszkodowania w przypadku nieruchomości SP i JST.
13.6. Zmiany w zakresie decyzji o uchyleniu trwałego zarządu.
13.7. Przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego.
14. Wyroki sądów administracyjnych w sprawach z zakresu spec ustawy drogowej.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail
(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)
oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury
(wymaga podpisu księgowego).
Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Cena szkolenia 800 zł +23%Vat*
*szkolenia realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych zw. z VAT (wymaga złożenia oswiadczenia)
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 76
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.