Donice betonowe

Id produktu/usługi: 2472
Donice betonoweDo­ni­ce be­to­no­we do­stęp­ne w ofer­cie fir­my zła­go­dzą uciąż­li­wość zur­ba­ni­zo­wa­nej prze­strze­ni oraz wpro­wa­dzą do­dat­ko­we wa­lo­ry es­te­tycz­ne w in­dy­wi­du­al­ny wi­ze­ru­nek miast.
Mno­gość kształ­tów i roz­mia­rów do­nic umoż­li­wia wkom­po­no­wa­nie ele­men­tu ro­ślin­ne­go w każ­dą prze­strzeń, za­rów­no w du­że skwe­ry i pla­ce, jak i przy­do­mo­we ogro­dy czy ta­ra­sy. Do­dat­ko­wo, dzię­ki temu, iż są to bry­ły wol­no­sto­ją­ce, z moż­li­wo­ścią do­wol­ne­go ich usta­wie­nia, uła­twia­ją zmia­nę aran­ża­cji zie­le­ni we­dług wy­bra­ne­go pro­jek­tu bez ko­niecz­no­ści wy­ko­py­wa­nia drzew i krze­wów
Ocena produktu/usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o produkt/usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 522
  • Poleć produkt na: Udostępnij produkt/usługę na Facebooku   Udostępnij produkt/usługę na Twitterze   Udostępnij produkt/usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do produktu/usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.