Zadane pytanie:

Czy prowadzenie agencji celnej wymaga zezwoleń?

Odpowiedzi ekspertów:
Odpowiedź firmy: Agencja celna INTERCŁO
Prowadzenie agencji celnej nie wymaga specjalnych zezwoleń. Rzecz jasna trzeba zarejestrować prowadzoną działalność gospodarczą w odpowiednich ewidencjach jak, CEiDG lub KRS oraz zgłosić do ZUS, US, itd.

Dodatkowo natomiast należy "zarejestrować" agencję celną w systemach (ewidencjach) prowadzonych przez administrację celną (np. EORI, PDR, etc.).

Wymagane jest jednak, aby pracownicy zatrudnieni w agencji celnej spełniali odpowiednie wymogi - muszą być wpisani na listę agentów celnych, aby mogli reprezentować swoich klientów przed organami administracji celnej.

Więcej szczegółów bądź odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania można znaleźć na stronach internetowych Agencji Celnej Intercło, bądź poprzez bezpośredni kontakt z nami.

Krzysztof Kupniewski

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2015.02.12
Oceń odpowiedź:
3/0
W obecnie funkcjonującym stanie prawnym prowadzenie agencji celnej nie wymaga żadnych licencji, koncesji, zezwoleń. Agent celny musi uzyskać wpis na listę agentów celnych. Wniosek zawierający odpowiednie dane musi być złożony do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2015.02.12
Oceń odpowiedź:
0/0
Odpowiedź firmy: KRAK SPED LTD
Brak jest jakichkolwiek zezwoleń na prowadzenie agencji celnej w całej Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2015.02.12
Oceń odpowiedź:
0/0
Prowadzenie agencji celnej nie wymaga pozwolenia, natomiast wykonywanie czynności agenta celnego wymaga wpisu na listę agentów celnych.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2015.02.12
Oceń odpowiedź:
0/0
Odpowiedź firmy: B.S.M Polbod Sp. z o.o.
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia Agencji Celnej nie wymaga zezwolenia. Działalność ta wymaga jednak spełnienia wielu warunków.
Działalność Agencji Celnej polega na reprezentowaniu klienta przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Aby agencja celna mogła występować przed organami celnymi lub podatkowymi w imieniu klienta musi otrzymać odpowiednie pełnomocnictwa (upoważnienie) od podmiotu, który reprezentuje.
W imieniu Agencji Celnej działają uprawnieni do wykonywania czynności agenta celnego pracownicy. Agent celny musi uzyskać wpis na Listę Agentów Celnych. Aby uzyskać wpis na listę agentów należy wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.
Jak już mamy klienta i jego pełnomocnictwo i zatrudniamy uprawnionego pracownika to aby móc sprawnie działać potrzebujemy wielu pozwoleń i zabezpieczeń finansowych .
Pozwolenia na procedury celne wydają Dyrektorzy Izb Celnych według właściwości miejscowej Agencji Celnej na podstawie złożonych wniosków. Zabezpieczenia finansowe można składać w formie depozytów;
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2015.02.12
Oceń odpowiedź:
0/0
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.