IBCS Poland Sp. z o.o.
- rozwiązania informatyczne dla sektorów: transport i logistyka, ...
Dodaj boks reklamowy w tym miejscu
Stwórz boks dla swojej firmy i promuj ją w Odi.pl.
PPHU Kra-Box Adam Krasieńko
DRUKUJEMY NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH DO FORMATU B1 (1000x700 mm) PLA...
PPHU Lissy Janusz Lissy
- stoły bilardowe - kije do bilarda - akcesoria do bilarda: koń...
Pytanie do ekspertów:

Czy zagraniczne świadectwo pracy wymaga tłumaczenia przysięgłego?

Odpowiedzi ekspertów:
Zdecydowanie tak. Tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty, które chcemy przedstawić w urzędach, bankach czy szkołach, ponieważ instytucje te na podstawie przedstawionego dokumentu podejmują decyzje, z których wynikają istotne dla danego petenta konsekwencje prawne. Dana instytucja musi mieć zatem pewność, że przedstawiony dokument z zagranicy został prawidłowo przetłumaczony. Gwarancją takiego tłumaczenia jest tłumacz przysięgły i prawie zawsze tylko takie tłumaczenia są akceptowane przez urzędy. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy z danego języka nie ma tłumacza przysięgłego, np. z języka estońskiego. Co wtedy? Urząd może poprosić o tłumaczenie, które będzie potwierdzone pieczęcią na przykład biura tłumaczeń.
Zagraniczne świadectwo pracy przedstawiane jest często w urzędzie pracy, który na tej podstawie może podjąć decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku dla bezrobotnych.
Należy przy tym pamiętać, że w zależności od kraju dokument wydawany przez pracodawcę może mieć różne nazwy i nie zawsze dokument taki będzie nazywał się świadectwem pracy, tak jak oczekiwałby tego urząd. Przykładowo w Wielkiej Brytanii takim dokumentem jest druk ,,P45 Details of employee leaving work" czyli dosłownie ,,P45 Dane pracownika odchodzącego z pracy".

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2021.02.24
Oceń odpowiedź:
1/0