Pytanie do ekspertów:

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Odpowiedzi ekspertów:
Wszystkie dokumenty, na podstawie których mają zostać podjęte ważne dla nas decyzje np. w urzędzie, placówce oświatowej, banku, miejscu pracy czy też w sądzie. W wyniku takich decyzji możliwe jest otrzymanie później przez nas środków pieniężnych, przyjęcie do szkoły, otrzymanie kredytu, przyjęcie do pracy, otrzymanie spadku itd.
Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest wtedy, gdy dana instytucja chce mieć pewność, że przedstawiony dokument został prawidłowo i dokładnie przetłumaczony oraz że żadne istotne informacje nie zostały pominięte.
Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Każdy tłumacz przysięgły posiada numer wpisania na listę, który znajduje się również na pieczęci, którą każdorazowo przykłada na przetłumaczonym przez siebie dokumencie. Posiadając numer tłumacza instytucja przyjmująca tłumaczenie może w łatwy i szybki sposób zweryfikować uprawnienia tłumacza.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2021.06.03
Oceń odpowiedź:
0/0