Zadane pytanie:

Jakie informacje powinny się znaleźć w instrukcji BHP?

Odpowiedzi ekspertów:
Stworzenie stanowiskowej instrukcji bhp może wydawać się rzeczą skomplikowaną. Jest jednak banalnie proste. Tworząc instrukcję należy stworzyć szkielet, który następnie należy odpowiednio wypełnić treścią. Podstawowe punkty instrukcji to:

Określenie czego dotyczy instrukcja np. Stanowiskowa instrukcja bhp przy obsłudze wiertarki stołowej.

INFORMACJE OGÓLNE: należy zawrzeć tu informacje dotyczące wymagań wiekowych, zdrowotnych, kwalifikacje oraz jakie środki bezpieczeństwa należy stosować w czasie wykonywania pracy.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: tutaj należy wymienić wszystkie czynności kontrolne jakie powinniśmy wykonać przed uruchomieniem urządzenia (sprawdzenie stanu technicznego przewodów zasilania, stanu obudowy urządzenia, mocowania osłon, sprawdzić poprawność działania mechanizmów przed uruchomieniem jeżeli jest to możliwe, dokonać próbnego uruchomienia urządzenia. Zgromadzić odpowiednie materiały w ilości zapewniającej wykonanie pracy.

CZYNNOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA PRACY: kontrolowanie poprawności działania urządzenia, koncentracja uwagi na wykonywanej pracy.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: np:. uprzątnięcie stanowiska pracy, odłączenie urządzenia od zasilania zabezpieczenie urządzenia przed dostępem osób niepowołanych itp.

POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII : wyłącznie urządzenia, odłączenie zasilania, pozostawienie widocznej informacji o awarii urządzenia, poinformowanie przełożonego o awarii.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY: np. zabezpieczyć miejsce zdarzenia kogo poinformować gdzie się udać w razie konieczności uzyskania pierwszej pomocy.

Instrukcja oczywiście może być bardziej rozbudowana, można do niej wprowadzić piktogramy (znaki bhp: ostrzegawcze, nakazu, zakazu). Instrukcje należy pisać w sposób zrozumiałym dla pracowników, którzy będą z niej korzystali. Skąd brać szczegółowe informacje do instrukcji? Z dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2016.06.06
Oceń odpowiedź:
26/0
Odpowiedź firmy: MIRP Rafał Peryt
Instrukcje bhp powinny przede wszystkim być zrozumiałe dla odbiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcja bhp musi zawierać (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650):
- czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania w trakcie pracy (można także wskazać czynności zabronione)
- czynności do wykonania po jej zakończeniu
- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
To musi być. Instrukcje można wzbogacić o zdjęcia, piktogramy, opis procesu technologicznego. Atrakcyjnie wyglądająca instrukcja, szczególnie wzbogacona o obrazy, pozwoli w łatwiejszy sposób przyswoić informacje.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2016.06.06
Oceń odpowiedź:
1/0
Odpowiedź firmy: FDS Lorek
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, czynności do wykonania w czasie pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy, postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Jako wstęp do instrukcji można zawrzeć dane ogólne dot. np. wymagane kwalifikacje na danym stanowisku pracy.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2016.06.07
Oceń odpowiedź:
1/0
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.