Pytanie do ekspertów:

Jakie są etapy procesu oczyszczania ścieków?

Odpowiedzi ekspertów:
Przed przystąpieniem do omawiania procesu oczyszczania ścieków warto podzielić oczyszczalnie ścieków na dwa podstawowe rodzaje: oczyszczalnie drenażowe i oczyszczalnie biologiczne.

W oczyszczalniach drenażowych proces oczyszczania zachodzi w dwóch etapach.

Pierwszy etap m miejsce w osadniku gnilnym, do którego trafiają ścieki surowe. Tu zachodzą procesy mechaniczne polegające na oddzielaniu cięższych substancji od lżejszych. Cięższe zawiesiny osadzają się na dnie zbiornika i wymagają wypompowania średnio raz w roku. Reszta ścieków dociera do wylotu zbiornika, gdzie przechodząc przez filtr podlegaj dodatkowej separacji a następnie na zasadzie grawitacji przepływa na drugi etap oczyszczania ścieków.
Jest to etap mechaniczno - biologiczny, gdzie ścieki zostają oczyszczone za pomocą błony biologicznej, która tworzy się na drenażu. Jest do system naciętych rur ułożonych na warstwie żwiru przykrytych geowłókniną i gruntem rodzimym. Takie warunki sprzyjają namnażaniu się bakterii, które powodują rozkład ścieków. Po tym etapie ścieki oczyszczone w około 90% trafiają do gruntu.

W oczyszczalniach biologicznych proces oczyszczania podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy etap podobnie jak w oczyszczalniach drenażowych zachodzi w komorze osadnika wstępnego. Częściowo oczyszczone ścieki trafiają do komory napowietrzania, gdzie na złożu biologicznym lub osadzie czynnym zachodzi właściwe oczyszczanie. Złoże lub osad stanowi pożywkę dla bakterii, które w sposób ciągły oczyszczają ścieki, które następnie trafiają do trzeciej komory z której bezpośrednio wydostają się do odbiornika ścieków w postaci np. studni chłonnej. Aby oczyszczalnia mogła spełniać najwyższe normy cześć ścieków z trzeciej komory wraca do drugiej w celu doczyszczenia. Ścieki wpływające do odbiornika ścieków oczyszczonych są oczyszczone w 99% i wyglądem przypominają klarowną ciecz którą można wykorzystać np. do mycia samochodu.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2014.10.03
Oceń odpowiedź:
2/2
Odpowiedź firmy: Haba RL Sp. z o.o. Sp. k.
W większości urządzeń dostępnych na rynku ścieki w pierwszej fazie poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, które zwykle odbywa się w osadniku wstępnym. Osadnik wstępny umożliwia usunięcie zawiesin, tłuszczu oraz wszystkich innych większych cząstek zanieczyszczeń. Tę fazę można nazwać wstępnym "podczyszczeniem" ścieków. Następnie ścieki spływają w dół do części zbiornika, tzw. reaktora biologicznego. Właśnie w tym miejscu znajduje się złoże biologiczne, do którego wtłaczane są pęcherzyki powietrza, kluczowe w procesie oczyszczania tlenowego.

Z kolei w środowisku tlenowym bakterie oraz mikroorganizmy znajdujące się na złożu realizują główny proces biologicznego oczyszczania ścieków. Absorbują one zanieczyszczenia, ponieważ zużywają je do swoich potrzeb egzystencjalnych. W ten sposób mogą wyeliminować nawet 95% wszystkich zanieczyszczeń oraz groźnych dla zdrowia i środowiska substancji. W tym miejscu należy dodać, że resztki, z którymi nie uporały się mikroorganizmy, zostają przetransportowane do osadnika wtórnego. W tej części oczyszczalni biologicznej zachodzi proces klarowania - cząstki osadu zostają oddzielone od wody. Ta z kolei jest odprowadzana poza obręb systemu. Obecnie istnieją rozwiązania pozwalające na wykorzystanie oczyszczonej wody do nawadniania roślin.

Zapytaj eksperta o szczegóły »
Data: 2021.03.01
Oceń odpowiedź:
0/0