Program Ekspert Odi.pl

Ekspert Odi.pl, to projekt stworzony w ramach serwisu Odi.pl, którego celem jest wsparcie promocji firm posiadających profile w katalogu firm Odi.pl.

Każda firma w dowolnym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w programie Ekspert Odi.pl. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie Ekspert Odi.pl należy zalogować się w Odi.pl i w przejść do zakładki Ekspert (Włącz / Wyłącz) dostępnej w Panelu Użytkownika, a tam deaktywować uczestnictwo. Ta sama zakładka pozwala na ponowną aktywację programu.

Jak działa program Ekspert Odi.pl?

1. Każda firma, która ma aktywny profil w Odi.pl może dodawać pytania oraz odpowiadać na pytania zgromadzone w dziale pytania do Ekspertów Odi.pl.

2. Za każde dodane przez firmę pytanie i następnie zaakceptowane przez redaktora, firma otrzymuje 4 tygodnie Pakietu Promocji Profilu (3P) gratis.

3. Za każdą dodaną przez firmę odpowiedź i następnie zaakceptowaną przez redaktora, firma otrzymuje od 1 do 5 tygodni 3P gratis.

4. Pakiet 3P aktywowany jest automatycznie po akceptacji pytania lub odpowiedzi przez redaktora.

5. W ramach programu Ekspert Odi.pl, nie częściej jak raz w miesiącu, wysyłana jest propozycja pytania na adres e-mail przypisany do konta firmy.

6. Korzyści dla firmy biorącej udział w programie Ekspert Odi.pl:
a. Bezpłatna promocja firmy w ramach Odi.pl.
b. Wzbogacenie i wzmocnienie profilu firmy w Odi.pl.
c. Wzrost zasięgu Państwa profilu w Odi.pl i wyszukiwarkach internetowych.
d. Wzrost prestiżu firmy. Klienci widzą, że posiadają Państwo wiedzę na temat prowadzonego przez siebie biznesu, co nie zawsze jest takie oczywiste.
e. Wzrost zaufania klientów do firmy. Łatwiej zaufać komuś, kto robi coś na czym się zna i poza samym zamieszczeniem danych kontaktowych w katalogu firm, aktywnie buduje swoją pozycję w internecie.
f. Graficzne wyróżnie na głównej stronie profilu firmy.
g. Możliwość zamieszczenia buttonu "Ekspert Odi.pl" na stronie firmy.

7. Warunki akceptacji odpowiedzi przez redaktora Odi.pl:
a. Odpowiedź musi być na temat, musi mieć sens i musi tłumaczyć problem zawarty w pytaniu.
b. Odpowiedź musi być napisana bezbłędnie w języku polskim.
c. Autorem odpowiedzi musi być firma (jej przedstawiciel) dodająca odpowiedź.
d. Odpowiedź nie może być skopiowana z innej strony internetowej.
e. Odpowiedź nie może być wygenerowana przez bota.
f. W treści odpowiedzi nie zamieszczamy oferty firmy, nazwy firmy, danych kontaktowych oraz linków do innych stron.

8. Warunki akceptacji pytań przez redaktora Odi.pl:
a. Przesłane pytanie nie może znajdować się w bazie pytań do Ekspertów Odi.pl.
b. Pytanie musi dotyczyć konkretnego problemu.
c. Pytanie musi mieć sens i być poprawnie napisane w języku polskim.
d. Długość pytania nie może przekroczyć 60 znaków.
e. Do pytania można dodać wprowadzenie, czyli opis ułatwiający zrozumienie pytania.
f. Pytania powinny dotyczyć branży, w której firma działa.

9. Inne informacje:
a. Redaktor Odi.pl nie sprawdza treści odpowiedzi pod względem merytorycznym. Zakładamy, że jeżeli firma decyduje się za zamieszczenie odpowiedzi na pytanie, to robi to świadomie i przesyła informacje, które mogą być przydatne dla innych użytkowników Odi.pl.
b. Firmy, które przesyłają treści skopiowane z innych stron dostępnych w internecie, są blokowane i nie biorą udziału w programie Ekspert Odi.pl
c. Jeżeli firma otrzymuje pytania, które nie pokrywają się z rodzajem jej działalności, należy przenieść wizytówkę do działu katalogu Odi.pl, który jest bardziej dopasowany tematycznie.
d. Redaktor Odi.pl zastrzega sobie prawo do usuwania fragmentów odpowiedzi niedotyczących pytania, będących danymi kontaktowymi i nazwą firmy lub mających charakter korespondencji z administracją Odi.pl.


Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące programu Ekspert Odi.pl, zapraszamy do kontaktu.