Regulamin Odi.pl

1. Wstęp

Odi.pl jest katalogiem firm zawierającym wizytówki firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium Polski.


2. Definicje

Dostawca – CelNet z siedzibą w Gdańsku ul. Biała 1b, 80-435, NIP: 583-247-25-22.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.

Klient – przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie Odi.pl.

Serwis – strona internetowa znajduąca się pod adresem www.odi.pl

Panel Klienta – część Serwisu dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Odi.pl. W Panelu Klienta można przeprowadzać aktualizacje danych i uzupełniać wizytówkę o nowe informacje.


3. Postanowienia ogólne

a) Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych Odi.pl.

b) Przedmiotem umowy między Dostawcą, a Klientem jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy Odi.pl.

c) Każda firma może posiadać tylko jeden wpis.

d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.

e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.

f) Nie promujemy konkurencyjnych firm i serwisów, w szczególności katalogów firm, baz firm itp. Prosimy nie zamieszczać tego typu wpisów, dodane wpisy będą usuwane.

g) Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem systemu wysyłania wiadomości Odi.pl. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację Odi.pl jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

h) Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

i) Wszelkie działania Klienta przynoszące szkodę Odi.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści w katalogu produktów i usług, może w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta.


4. Konto i aktywacja konta

a) Konto, to usługa skierowana do firm chcących zamieścić wizytówkę w katalogu firm Odi.pl.

b) Rejestracja konta i emisja wizytówki w katalogu Odi.pl, to bezpłatne usługi.

c) Aktywacja konta następuje w dni pracujące, w ciągu 24 godzin od przesłania poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny jest zgodny z regulaminem i wskazówkami znajdującymi się na stronie formularza.

d) Po usunięciu konta firmy, wizytówki firmy nie można znaleźć w katalogu firm Odi.pl, mimo to, fragment wizytówki pozostaje w serwisie do czasu wyindeksowania jej z indeksu wyszukiwarek internetowych.


5. Prawa i obowiązki Dostawcy

a) Dostawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klienta treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe.

b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klienta na stronach internetowych Odi.pl.

c) Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wizytówki naruszającej warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Klienta.

d) Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt treści zamieszczonych w wizytówce, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.


6. Prawa i obowiązki Klienta

a) Przedstawiciel firmy może stać się Klientem dokonując wpisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go kliknięciem na przycis "Wyślij".

b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji w Panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu się.

c) Klient zamieszczając dane firmy w bazie Odi.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu Odi.pl.

d) Klient zobowiązany jest chronić swoje hasło.

e) Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z bazy Odi.pl i co za tym idzie, ze stron internetowych Odi.pl.

f) Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed upływem opłaconego okresu (za usługi dodatkowe), nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.


7. Usługi dodatkowe

a) Każdy Klient posiadający aktywne konto może, w ramach katalogu firm Odi.pl, skorzystać z usług dodatkowych.

b) Dodatkowe usługi to:

- Pakiet Promocji Profilu (3P), w skład 3P wchodzą:

I. Pozycjonowanie z wyróżnieniem, dzięki temu, na listach wyników w działach, kategoriach i wyszukiwaniach, dane firmy wyświetlają się nad firmami, które nie mają aktywnej usługi 3P. Dodatkowo, na listach wyników dane firmy wyświetlają się w ramce oraz na wyróżnionym kolorystycznie tle.

II. Blokada reklam, po aktywacji usługi, w oknie wizytówki firmy przestają się wyświetlać reklamy naszych partnerów zewnętrznych, Google Ads itp.

III Nazwa zastępcza to tekst, który zastępuje faktyczną nazwę firmy zarejestrowaną w urzędzie. Jest to najczęściej marka, pod którą firma chce być rozpoznawana lub nazwa firmy z dopisanym słowem kluczowym, z którym firma ma być kojarzona.

c) Zakup usług dodatkowych odbywa się z poziomu Panelu Klienta, po zalogowaniu się w Serwisie.

d) Faktury za usługi dodatkowe wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na przypisany do konta adres e-mail w momencie aktywacji usługi przez administratora. Faktury dostępne są również w Panelu Klienta, po zalogowaniu się w Serwisie.


8. Opinie (Regulamin zamieszczania opinii)

a) Każdy Użytkownik w dowolnym czasie może zamieścić opinię o wybranej firmie za pośrednictwem formularza dodawania opinii.

b) Aby opinia trafiła do akceptacji moderatora Odi.pl i pojawiła się w Serwisie, musi spełniać następujące warunki:
- wszystkie wymagane pola (oznaczone czerwoną gwiazdką) muszą zostać wypełnione,
- podany przez Użytkownika adres e-mail musi być prawidłowy i musi zostać potwierdzony poprzez kliknięcie w link otrzymany w liście wysłanym przez Odi.pl bezpośrednio po dodaniu opinii przez Użytkownika,
- treść opinii musi być zgodna ze wszystkimi punktami "Regulaminu zamieszczania opinii",
- treść opinii może dotyczyć wyłącznie firmy i świadczonych przez nią usług,
- treść opinii nie może naruszać prawa i dobrych obyczajów,
- treść negatywnej opinii powinna zawierać opis sytuacji, okoliczności, daty, numery faktur itp., a nie krytykę pod adresem właściciela firmy,
- treść opinii, zwłaszcza negatywnej, musi zawierać szczegółowe informacje pozwalające firmie na identyfikację Użytkownika jako klienta,
- treść opinii nie może działać na szkodę Odi.pl.

c) Adres e-mail Użytkownika nie jest udostępniany na stronie, pozostaje tylko do wiadomości Odi.pl.

d) Użytkownik ma możliwość wysłania do Odi.pl prośby o usunięcie dodanej przez siebie opinii. Prośbę usunięcia opinii należy wysłać z adresu e-mail podanego podczas dodawania opinii, na adres opinie@odi.pl.

e) Po zaakceptowaniu opinii przez moderatora Odi.pl wysyłane jest powiadomienie do firmy, której wystawiono opinię.

f) Po pojawieniu się opinii na stronie, firma, której wystawiono opinię ma możliwość zamieszczenia komentarza do opinii.

g) Jeżeli firma nie zgadza się z otrzymaną opinią i administracja Serwisu nie widzi powodów do usunięcia opinii, firma może żądać usunięcia konta z Serwisu.

h) Odi.pl ma możliwość usunięcia opinii w dowolnym momencie.

i) Użytkownik dodaje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

j) Odi.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii przez firmy, pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle pochodzenia opinii (czyli Odi.pl) oraz zamieszczenia linku do źródła.


9. Program Ekspert Odi.pl

a) Szczegółowe informacje na temat programu Ekspert Odi.pl znajdują się na stronie Ekspert, która stanowi część regulaminu.

b) Odpowiedzi zamieszczone przez firmy stanowią część serwisu i pozostają w nim również po usunięciu profilu firmy.


10. Własność intelektualna

a) Treść stron internetowych Odi.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych Odi.pl przysługują wyłącznie Dostawcy.

b) Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy.


11. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

b) Powyższy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w Odi.pl. Odi.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia nowego regulaminu w Odi.pl.

c) Wszelkie pytania i informacje dotycznące katalogu Odi.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.