Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia przy umowie o roboty budowlane

Dodany: 2018.07.09

Budownictwo jest bardzo ważną gałęzią gospodarki - każdy dąży do posiadania domu, mieszkania, apartamentu. Czasem ktoś buduje ten wspomniany dom, remontuje mieszkanie. Prace takie mają charakter robót budowlanych, zlecający je, czyli przysłowiowy „ktoś” pragnący posiadać: dom, mieszkanie, apartament, loft, jest inwestorem. Problem mam małe znaczenie w przypadku niewielkich robót budowlanych jak chociażby remont mieszkania. Sprawa się komplikuje gdy przykładowo budowa ma większy zakres. Wówczas to bowiem zwykle występuje łańcuszek: inwestor- generalny wykonawca – wykonawca - podwykonawca. Po stronie inwestora pojawia się pytanie: czy za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę ja mam zapłacić ? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego - art. 647 ze zn. 1 § 1 Kodeksu Cywilnego. Inwestor odpowiada solidarnie (inaczej wspólnie mój przypis) z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. § 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. §4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. § 6.Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1-5 są nieważne.Niestety tak w życiu bywa, że co prawnik to inny pogląd w sprawie. Osobiście jestem zdania, że powstanie wspólnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest uzależnione od wystąpienia dwóch sytuacji: - zawarcia przez wykonawcę z podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, przy czym wymagane jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności, - wyrażenie zgody inwestora na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą. Wtedy i tylko wtedy inwestor ma obowiązek zapłacić podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, a podwykonawca ma prawo domagać się zapłaty od wykonawcy. Jakiekolwiek ustalenia odmienne dokonane przez strony umowy o roboty budowlane – będą z mocy prawa nieważne.

Kategoria: Teksty branżowe
Oceń wpis:
0/0
  • Poleć wpis na: Udostępnij wpis na Facebooku   Udostępnij wpis na Twitterze   Udostępnij wpis na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do wpisu.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.