Sprzedaj / Kup biznes
Tysiące ofert sprzedaży firm. Dodaj ofertę lub wybierz firmę dla siebie.
F.H.U. Agatex Tomasz Barański
- naprawa zegarków i budzików - naprawa zegarów - wymiana paskó...
BEHAPOWIEC Janusz Stasiak
Stała lub doraźna profesjonalna obsługa zakładów pracy w zakresie...
PPHU Lissy Janusz Lissy
- stoły bilardowe - kije do bilarda - akcesoria do bilarda: koń...
Logo firmy Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek

 (0 opinii) dodaj opinię
  • Liczba odwiedzin: 230  

Firma w Odi.pl

ponad 4 miesiące

Miejscowość

Jarosław

Rok założenia

Brak danych

Zatrudnionych

Brak danych

Telefon

726 ... pokaż tel.726 066 462


Opis firmy Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych oraz firm. Usługi świadczone są przez radców prawnych. Zapewniamy kompleksową ochronę interesów prawnych naszych mocodawców w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne dla:

* osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej - konsumentów,
* osób fizycznych, które w sposób zorganizowany i ciągły prowadzą działalność gospodarczą i przedsiębiorców,
* spółek osobowych prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
*spółek kapitałowych (prosta spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).
Pomocy prawnej udzielamy w formie:
*ustnej opinii prawnej w trakcie spotkania w Kancelarii lub zdalnie przez telefon lub Internet korzystając z poczty e-mail,
*sporządzenia projektu potrzebnego pisma procesowego, np. pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, pozwu o rozwód, alimenty, zachowek,
* przygotowanie umowy lub innego dokumentu potrzebnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej, np. statutu, czy regulaminu,
* udostępnienia gotowego wzoru dokumentu do samodzielnego wypełnienia,
* udostępnienia wydruku aktu prawnego lub jego części,
* udziału w negocjacjach biznesowych jako pełnomocnik lub doradca Klienta,
* analizy umowy lub innego dokumentu,
* reprezentowania przed organami administracji rządowej, państwowej oraz samorządowej, w tym przed organami jednostek samorządu terytorialnego, społecznego oraz zawodowego,
* reprezentowania przed Sądem każdej instancji w sprawach podatkowych, cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych, w szczególności przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz wojskowymi, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
* obrona w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia.

Radcy prawni podobnie jak adwokaci to osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Jak sama nazwa mówi osoby te cieszą się pewnym kredytem zaufania w społeczeństwie, zarówno w stosunku do obywateli jak i pracowników administracji. Źródłem tego zaufania jest z jednej strony okoliczność, że radca prawny oraz adwokaci cechują się bardzo wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, gdyż oprócz jednolitych studiów magisterskiej są zobowiązani do ukończenie 3 letniej aplikacji oraz złożenia z wynikiem pozytywnym bardzo trudnego egzaminu zawodowego składającego się z kilku bloków tematycznych i trwającego przez kilka dni.

Ponadto radców prawnych obowiązują bardzo wysokie standardy etyczne skodyfikowane w stosownym akcie prawnym. Zasady te dotyczą zarówno stosunków radcy prawnego z Klientami, ale także z Sądami, organami administracji oraz co istotne z innymi radcami prawnymi oraz adwokatami, jak i z adeptami zawodów prawniczych czyli aplikantami adwokackimi i radcowskimi.
Adwokaci i radcy prawni wspólnie tworzą tak zwana palestrę, do której przynależność łączy się nie tylko z prawami i prestiżem, ale także szeregiem obowiązków i ograniczeń. W szczególności radca prawny i adwokat muszą zawsze postępować w sposób etyczny i dotyczy to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego. Zawodowi prawnicy powinni dawać przykład innym członkom społeczeństwa jak powinno się postępować. Nie bez powodu od kandydatów do wpisu na listę radców prawnych wymaga się nieskazitelnego charakteru. Zawodu radcy prawnego podobnie jak adwokata nie może wykonywać każdy, gdyż, w tym celu potrzebny jest nie tylko ogromny zasób wiedzy i samozaparcia, ale także posiadanie odpowiednich cech charakteru.

W swojej pracy spotykamy się z różnymi Klientami. Nie jesteśmy od oceny ich zachowań, my jako radcy prawni mamy obowiązek stawać zawsze po stronie naszego Klienta. Radca prawny co prawda nie ma obowiązku apolityczności, jednak jest to wskazane. Prywatny światopogląd radcy prawnego, jego spojrzenie na świat czy określone problemy społeczne nie powinien mieć wpływu na jakość usług prawnych świadczonych na rzecz konkretnego Klienta.

Jako radcy prawni odmawiamy przyjęcia sprawy tylko i wyłącznie, gdy nie mamy doświadczenia w jej prowadzeniu, które jest w danym przypadku jest wymagane lub zasobów czasowych na obsłużenie zlecenia. Nie odmawiamy pomocy z przyczyn, które mogły by być uznane za dyskryminujące, chociaż w subiektywnym rozumieniu tego pojęcia.

Traktujemy naszych Klientów w sposób równy, sprawiedliwy. Dla nas drobna sprawa o zapłatę jest tak samo ważna jak spór powstały na gruncie dużego kontaktu. Nasze zasoby kadrowe są wystarczające do obsługi nawet dość skomplikowanych zleceń.

Jesteśmy małą kancelarią, ale nie jednoosobową, dlatego mamy środki umożliwiające zapewnienie zastępstwa zarówno dla pracowników merytorycznych jakimi są radcy prawni jak i osób zajmujących się w sposób profesjonalny obsługą biura naszej Kancelarii, zarządzaniem pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz dokumentacją. Bez pracy tych osób sprawne funkcjonowanie Kancelarii oraz komunikacja z Klientami nie była by możliwa na tak wysokim poziomie.

Staramy się także rozwijać naszą Kancelarię zarówno podejmując się nowych rodzajów spraw, jak i kierując swoją ofertę świadczenia usług prawnych do przedsiębiorców działających w coraz to nowych branżach. Rozwój to również umożliwienie skorzystania z oferty naszej Kancelarii osobą, które nie zamieszkują w województwie Podkarpackim, w Jarosławiu. W dzisiejszych czasach ograniczenia terytorialne nie mają tak istotnego znaczenia przy świadczeniu usług prawnych i nie stanowią jakiejkolwiek bariery, dzięki rozwoju kanałów komunikacji zdalnej. Co ważne ten rozwój dotyczy nie tylko usług świadczonych przez zawodowych prawników, ale także dotyka działalności Sądów. Informatyzacja dostępu do spraw cywilnych była swoistą rewolucją w postrzeganiu sądownictwa, jednak dopiero upowszechnienie rozpraw zdalnych zapoczątkowało pełną cyfryzację postępowania prowadzonego przed Sądami.

W celu ciągłego rozwoju jakości usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię zależy nam na opiniach od naszych Klientów. Każda uwaga jest dokładnie analizowana i umożliwia nam usunięcie procedur lub elementów, które w ocenie naszych Klientów nie spełniają swoich funkcji.
Stawiamy na przejrzyste relację. Z nami możesz zadać każde pytanie, nawet te, które pozornie wydaj się błahe. Zawód prawnika bardzo często polega na szukaniu szczegółów, gdyż właśnie one są punktem zaczepienia dla prezentowanych przed Sądem lub drugą stroną sporu stanowisk. Pamiętaj również, ze konsultacja bez przedłożenia prawnikowi dokumentów może być niepełna. Porada prawna zawsze powinna być oparta na zgromadzonych w sprawie dokumentach, jeżeli Klient takie posiada, a nie tylko na jego oświadczeniach. W przypadku, gdy akta danej sprawy znajdują się w Sądzie lub w Urzędzie istnieje możliwość, aby radca prawny zapoznał się nimi, względnie wykonał ich kopie, w celu dokonania wszechstronnej analizy każdego aspektu sprawy. Czasami jeden dokument może przesądzić o wygraniu sprawy lub przegraniu procesu. Niekiedy zdarza się, że okoliczność, która w ocenie Klienta jest nieistotna z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy decyduje o kształcie oraz przebiegu całego procesu, a w konsekwencji jego wyniku. Z uwagi na ten fakt nie powinniśmy zatajać żadnych informacji przed naszym pełnomocnikiem, tym bardziej, że obowiązuje go obowiązek i prawo do zachowania tajemnicy zawodowej, który obowiązuje nie tylko w stosunkach pomiędzy podmiotami prawa cywilnego, ale także Sądami i organami administracji.

Bardzo łatwi nawiązać kontakt z naszą Kancelarią. Jeżeli nie wiesz jakie koszty będą się wiązać z uzyskaniem profesjonalnej pomocy prawnej wystarczy zadzwonić i uzyskać odpowiedź na wszelkie nurtujące Cię pytania. Wycena Twojej sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Oferta firmy

Oferujemy:

*konsultacje prawna,
*udział w negocjacjach,
*reprezentację w Sądzie,
*obronę w sprawach karnych.

Firmy pokrewne w katalogu


Lokalizacja firmy na mapie

Dodaj opinię o firmie


Nieaktualne dane firmy?

Jeżeli masz dostęp do panelu edycji danych, zaloguj się i wprowadź zmiany. W innym wypadku skorzystaj z formularza i zgłoś nieaktualne dane firmy »