Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Id usługi: 17454 Data dodania: 04.09.2017
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa, których znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności jest wymagana od kandydatów na osoby wykonujące czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych lub zakładów.Korzyści dla uczestników szkolenia:

Złożoność prezentowanych zagadnień wynika m.in. z tego, że ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie da się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z gałęzi prawa. We wskazanej ustawie w takim samym stopniu występują zarówno elementy prawa cywilnego, prawa gospodarczego, jak i prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego czy wreszcie prawa ochrony środowiska. Do zagadnień prawa cywilnego możemy zaliczyć konstrukcję własności górniczej oraz użytkowania górniczego ale również kwestie odpowiedzialności za tzw. szkody górnicze. W analizowanej ustawie bardzo istotną rolę odgrywają regulacje tradycyjnie powiązane i zaliczane do prawa gospodarczego. Mam na myśli głównie problematykę prowadzenia działalności uregulowanej ustawą, warunków, jakie muszą być spełnione, by działalność ta mogła być prowadzona, udzielania i cofania koncesji itp. Istotną część ustawy stanowią przepisy zaliczane do prawa administracyjnego. Są to normy ustrojowe, normy materialnego prawa administracyjnego i wreszcie normy procesowe. Zakorzenienie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w różnych gałęziach i działach prawa skutkuje, powiązaniem ustawy z innymi aktami prawnymi, co niewątpliwie stanowi wyzwanie w zakresie właściwej interpertacji i ustalenia korelacji tych przepisów.Program szkolenia:

Analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) – wybrane zagadnienia:

1. Działalność podlegająca koncesjonowaniu.

2. Postępowanie koncesyjne.

3. Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229)).

4. Prowadzenie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych.

5. Podstawy prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

6. Plan ruchu zakładu górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372)).

7. Kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego.

8. Obowiązki przedsiebiorcy w zakresie ruchu zakładu górniczego.

9. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1226), rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.) /aktualnie trwają prace nad nowym

rozporządzeniem w tym zakresie/).

10. Obiekty, maszyny, urządzenia i ściany w ruchu zakładu górniczego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. WE L 157 z 9 czerwca 2006 r., s. 24, z późn. zm.)).

11. Roboty strzałowe (środki strzałowe i sprzęt strzałowy - analiza ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.283; ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Rady nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Dz. Urz. WE L 121 z 15 maja 1991 r., s. 20) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/, rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321)).

12. Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702, z późn. zm.)).

13. Obowiązki związane z powstaniem zagrożenia w zakładzie górniczym (np.: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008)).

14. Podmioty „zewnętrzne” w ruchu zakładu górniczego.

15. Prace profilaktyczne i akcje ratownicze (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052).

16. Obowiązki przedsiębiorcy w procesie likwidacji zakładu górniczego.

17. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia szkód.

18. Organy nadzoru górniczego i ich kompetencje.

19. Czyny zabronione ustawą prawo geologiczne i górnicze.
Ocena usługi: 0/5 (0 głos/ów)

Zadaj firmie pytanie o usługę:

Wyślij pytanie do firmy
zamknij X

Osoba kontaktowa*:
Twój e-mail*:
Telefon:
Treść pytania*:
Treść z obrazka*:
Liczba odwiedzin wpisu: 73
  • Poleć usługę na: Udostępnij usługę na Facebooku   Udostępnij usługę na Twitterze   Udostępnij usługę na Google+   Udostępnij firmę na Wykopie

Produkty/usługi firmy:

Avenhansen Sp. z o. o.
Dodaj komentarz
Komentarze:
Jeszcze nikt nie zamieścił komentarza do usługi.
W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.