Logo firmy: Petra Sp. z o.o.Petra Sp. z o.o.
- księgowość KPiR - księgowość spółek - usługi rachunkowe - ka...
Logo firmy: Signo Diamonds Małgorzata BałwasSigno Diamonds Małgorzata Bałwa...
1/ Diamenty 2/ Brylanty 3/ Diamenty inwestycyjne 4/ Biżuteria ...
Dodaj boks reklamowy w tym miejscu
Stwórz boks dla swojej firmy i promuj ją w Odi.pl.
Logo firmy: Business Finance Anna WesołowskaBusiness Finance Anna Wesołowsk...
- kredyt dla firm bez zus i us - kredyt dla firm bez zdolności k...
Logo firmy Eurokadra Expert Sp. z o.o.

Eurokadra Expert Sp. z o.o. - ekspert

 (1 opinia) dodaj opinię

Firma Eurokadra Expert Sp. z o.o. jest ekspertem Odi.pl

Poniżej znajdziesz odpowiedzi firmy Eurokadra Expert Sp. z o.o. na pytania zadane przez użytkowników oraz redakcję Odi.pl. Przeczytaj odpowiedzi i oceń je.

Odpowiedzi firmy w programie Ekspert

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy nie podlegają VAT, jeśli spełniają określone wymagani... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zaksięgowanie opakowań jednorazowych w księgowości zależy od celu ich nabycia oraz rodzaju działalności, którą prowadzi firma. W zależności od okolicz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zaksięgowanie dorabiania kluczy w księgowości zależy od okoliczności, w których zostało ono dokonane. Oto kilka możliwych sposobów zaksięgowania:

D... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, zgodnie z polskim prawem podatkowym, program komputerowy jest uznawany za środek trwały i podlega amortyzacji na podstawie jego wartości początko... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zgodnie z polskim prawem podatkowym, programy komputerowe stanowią środek trwały, co oznacza, że są amortyzowane na podstawie ich wartości początkowej... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Licencje na programy komputerowe powinny być zaksięgowane jako koszt uzyskania przychodu w momencie ich nabycia. Poniżej przedstawiam przykładowe spos... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Amortyzacja programu komputerowego to proces rozłożenia kosztów jego nabycia na okres użytkowania. Zgodnie z polskim prawem podatkowym programy komput... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, w niektórych przypadkach materac przeciwodleżynowy może być odliczony od podatku jako koszt uzyskania przychodów. Warto jednak zaznaczyć, że możl... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, komis samochodowy może być zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży sam... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, komis samochodowy może być prowadzony na zasadzie ryczałtu. Ryczałt jest jedną z form opodatkowania, w której podatnik płaci stałą kwotę podatku,... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Przedsiębiorcy prowadzący firmę transportową mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wiele różnych wydatków związanych z prowadzeniem działalnośc... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, firma transportowa w Polsce musi być zarejestrowana jako podatnik VAT, jeśli przekroczyła limit obrotów, który w 2022 roku wynosił 150 000 zł. Oz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, pośrednictwo handlowe nie jest zwolnione z VAT w Polsce. Usługi pośrednictwa handlowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, pośrednictwo handlowe może być wynagradzane w formie ryczałtu. Ryczałt jest jedną z form wynagrodzenia za usługi, w której z góry ustalona kwota ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce nie istnieje jedna stała stawka ryczałtu na usługi inżynierskie, ponieważ wysokość ryczałtu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj usłu... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, w niektórych przypadkach można odliczyć VAT od szkolenia pracowników. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy VAT mają prawo do ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Szkolenie pracownika może być uznane za przychód w pewnych sytuacjach, ale z reguły nie jest traktowane jako bezpośredni przychód pracownika.

Jeśli... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pomoce dydaktyczne, takie jak np. projektor multimedialny, tablice interaktywne, modele anatomiczne czy eksperymenty chemiczne, są narzędziami, które ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zgodnie z polskim prawem podatkowym, osoby fizyczne mają możliwość odliczenia od podatku dochodowego wydatków poniesionych na cele określone w ustawie... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zestaw komputerowy, podobnie jak inne środki trwałe, powinien być zaksięgowany w księgach rachunkowych jako wartość początkowa, czyli wartość nabycia.... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, osoby prowadzące działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce mogą rozliczać się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, że osoba prowadząca tę działal... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, w Polsce można odliczyć koszty leczenia ortodontycznego od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Odliczenie takie jest możliwe na podstaw... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
3/1
Jeśli biuro rachunkowe odmawia oddania dokumentów, które są własnością klienta, można podjąć następujące kroki:

W pierwszej kolejności, warto skont... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Firma, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie jest zobowiązana do podawania swojego bi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Odpowiedzialność cywilna biura rachunkowego obejmuje w szczególności szkody powstałe w związku z działalnością biura rachunkowego, takie jak błędy ksi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, pracownik biura rachunkowego może ponosić odpowiedzialność za błędy popełnione przy wykonywaniu swoich obowiązków. Pracownik biura rachunkowego m... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wpłacone wadium na przetarg powinno zostać zaksięgowane w księgach rachunkowych jako przychód wadium. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, prowadzenie hodowli zwierząt, w tym hodowli zwierząt futerkowych, jest uznawane za działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą o swobodzie działaln... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Jeśli prowadzisz hodowlę zwierząt futerkowych i osiągasz z tego tytułu dochody, to musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą formularza PIT-3... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Płaca zasadnicza to podstawowa część wynagrodzenia pracownika, która jest ustalona w umowie o pracę lub w ramach regulaminu wynagradzania w firmie. Je... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Płaca minimalna to ustalona przez państwo minimalna stawka wynagrodzenia za pracę, jaką pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Płaca minimalna ok... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Płaca brutto to kwota wynagrodzenia, jaką pracownik otrzymuje za swoją pracę przed odjęciem od niej podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce minimalna płaca wynosi określoną kwotę i jest gwarantowaną przez państwo minimalną stawką wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z obowiązującymi pr... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Średnia płaca ogółu pracowników jest obliczana na podstawie łącznej kwoty wypłat w danym okresie i liczby pracowników zatrudnionych w tym samym okresi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Aby obliczyć wynagrodzenie netto na podstawie wynagrodzenia brutto, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak dochodowy podatek od osób fizyc... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, wynajmując dom firmie pod działalność gospodarczą, zwykle trzeba zapłacić podatek VAT. Przy wynajmie nieruchomości na cele związane z prowadzoną ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ekwiwalent za urlop to kwota, którą pracownik otrzymuje, gdy nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, a jego stosunek pracy się kończy. Wysokość ekwiwale... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, urlopy wychowawcze są wliczane do okresu składkowego i wpływają na wysokość emerytury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresy pobierania ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Rezerwa na urlop to kwota, którą przedsiębiorstwo rezerwuje na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników za czas urlopu w przyszłym okresie rozliczen... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Darowizna nie jest kosztem uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi się w związku z prowadzeniem działalności gospodar... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zwrot podatku z zagranicy może być uznany za przychód, ale nie zawsze jest to regułą. Wszystko zależy od okoliczności i przepisów podatkowych.

Jeśl... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zwrot podatku z zagranicy może być opodatkowany w Polsce, w zależności od okoliczności i przepisów podatkowych.

W przypadku zwrotu podatku VAT z za... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zwrot podatku VAT z zagranicy można zaksięgować na kilka sposobów, w zależności od preferencji i potrzeb firmy. Oto kilka możliwych sposobów:

Księg... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Karty kredytowe można księgować na kilka sposobów, w zależności od potrzeb i preferencji firmy. Oto kilka możliwych sposobów:

Księgowanie kart kred... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W zależności od kraju i przepisów podatkowych, z którymi mamy do czynienia, zasady odliczania kosztów leczenia stomatologicznego mogą się różnić. Poni... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Przy wykańczaniu mieszkania można odliczyć od podatku koszty związane z remontem i wykończeniem. Oto lista najważniejszych kosztów, które mogą zostać ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, kartki świąteczne mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu i wpisane do księgi przychodów i rozchodów. W przypadku prowadzenia działalności g... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, składki ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) należy wpisywać do księgi przychodów i rozchodów. Składki ZUS są kosztem uzyskania przychodu i obni... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie jest zgodne z prawem próbowanie omijania podatku od kupna nieruchomości. Podatek od nabycia nieruchomości jest powszechnym podatkiem od transakcji... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, stacje paliw płacą akcyzę na paliwa, które sprzedają. Akcyza jest to rodzaj podatku, który nakłada się na wytwarzanie, import oraz sprzedaż okreś... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Sprzedaż kosmetyków w Polsce, w większości przypadków, nie jest zwolniona z VAT. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokon... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Leasing to umowa, w której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy określony przedmiot (np. samochód, maszynę) na czas określony w umowie w zamian za ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, leasing operacyjny jest kosztem podatkowym dla przedsiębiorcy, który korzysta z tej formy finansowania.

Koszt leasingu operacyjnego składa się... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Odroczony podatek w leasingu dotyczy podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W przypadku leasingu operacyjne... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Decydując się na leasing operacyjny, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

Warunki umowy leasingowej - należy dokładnie przeczytać umow... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, leasing operacyjny jest zobowiązaniem długoterminowym. Jest to forma finansowania, w której leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia regularnyc... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, leasing operacyjny nie jest schematem podatkowym. Leasing operacyjny to normalna forma finansowania, która jest stosowana przez firmy w celu fina... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, leasing operacyjny jest ujmowany w bilansie jako zobowiązanie finansowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikające z niego zobowiązanie powinn... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Stawka VAT na rozbiórkę budynku gospodarczego zależy od okoliczności konkretnego przypadku. W ogólnym przypadku, jeśli budynek gospodarczy nie jest ob... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, turnus rehabilitacyjny można odliczyć od podatku, ale pod pewnymi warunkami i w określonej wysokości.

Odliczenie to przysługuje w ramach tzw. ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, optymalizacja podatkowa jest legalna, o ile jest realizowana w granicach prawa podatkowego i zgodnie z jego intencją. Optymalizacja podatkowa pol... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agresywna optymalizacja podatkowa to praktyka wykorzystywania przepisów podatkowych w sposób skrajnie liberalny, w celu minimalizacji obciążeń podatko... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, długoterminowy wynajem maszyn można zazwyczaj odliczyć od podatku, o ile spełnione są określone warunki. W większości krajów koszty związane z wy... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które zarządzają składkami emerytalnymi wpłacanymi przez pracowników do systemu e... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Deklaracja dla podatku od czynności cywilnoprawnych (CIT) nie istnieje.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów cywilnoprawnych) to podatek o... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Terminy składania poszczególnych deklaracji podatkowych różnią się w zależności od rodzaju podatku i sposobu opodatkowania. Poniżej przedstawiam najwa... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce na sprzedaż książek obowiązuje preferencyjna stawka VAT wynosząca 5%. Oznacza to, że na sprzedaż książek należy naliczać podatek VAT w wysoko... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce istnieją różne rodzaje deklaracji podatkowych, w zależności od rodzaju podatku, który należy zapłacić. Niektóre z najważniejszych deklaracji ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Usługi kadrowo-płacowe to szerokie pojęcie, które obejmuje różnorodne zadania związane z zarządzaniem kadrą i płacami pracowników w firmie. Niektóre z... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 3
Oceń odpowiedź:
1/0
Karta podatkowa (znana również jako "karta podatkowa pracownika") to dokument wydawany przez pracodawcę w Polsce, który umożliwia pracownikowi skorzys... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 2
Oceń odpowiedź:
1/0
Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za błędy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, deklaracji podatkowych i innych dokumentów, które zostały im powie... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 3
Oceń odpowiedź:
1/0
Pracowniczy Fundusz Emerytalny (PFE) to system emerytalny, który działa w ramach III filaru systemu emerytalnego w Polsce. PFE to dobrowolny system os... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wybór funduszu emerytalnego zależy od wielu czynników, takich jak indywidualna sytuacja finansowa, wiek, długość pozostałego okresu do emerytury, a ta... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, mechanik samochodowy może być na ryczałcie, jeśli spełni określone wymagania i zdecyduje się na ten sposób opodatkowania swojej działalności.

... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Badanie sprawozdań finansowych polega na niezależnej i obiektywnej ocenie ich wiarygodności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, standardami... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zgodnie z polskim prawem podatkowym, spotkanie integracyjne może być uznane za koszt uzyskania przychodu, o ile spełnia określone warunki.

Zgodnie ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Rozliczenie dotacji na przedszkole niepubliczne zależy od źródła finansowania i charakteru dotacji. W zależności od tego, czy dotacja pochodzi z budże... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wystawienie faktury na przedszkole niepubliczne zależy od rodzaju świadczonej usługi i charakteru przedszkola. W zależności od tego, czy przedszkole d... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Opłaca się być na karcie podatkowej wtedy, gdy koszty związane z pracą lub prowadzoną działalnością gospodarczą są na tyle wysokie, że pozwolą na znac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, karta podatkowa to inna forma ulgi podatkowej niż książka przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa jest formą uproszczonej ewidencji przychodów... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, posiadanie karty podatkowej nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem. Karta podatkowa to forma ulgi podatkowej, któ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe zależy od umowy zawartej między biurem a klientem oraz indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Jedn... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 4
Oceń odpowiedź:
1/0
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej, muszą opłacać podatek dochodowy samodzielnie, ponieważ nie jest on pobiera... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej, muszą rozliczać swoje dochody z tej działalności w zeznaniu podatkowym PIT... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Za... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Karta podatkowa, zwana też ryczałtem, to forma opodatkowania, która pozwala przedsiębiorcom na płacenie stałej kwoty podatku bez konieczności prowadze... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Jeśli otrzymałeś PIT-11 od ZUS-u, to musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym do 30 kwietnia każdego roku. PIT-11 to informacja o osiągniętym dochodzi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zaksięgowanie sprzedaży biletów zależy od rodzaju działalności i sposobu, w jaki sprzedaż została dokonana. Oto ogólny opis księgowania sprzedaży bile... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Karta podatkowa umożliwia wykonywanie określonych usług na rzecz osób fizycznych, takich jak prace remontowe, naprawy, czy usługi kosmetyczne. Jednakż... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, handel hurtowy może być prowadzony na zasadzie ryczałtu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jednym z systemów opodatkowania, który może... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ewidencja przychodów jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a także dla osób fizycznych, które osiągają przych... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Przejście na podatek liniowy może być opłacalne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Oto kilka sytuacji, ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 2
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, księgi przychodów i rozchodów są obo... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską musi być zarejestrowany jako podatnik VAT, jeśli jego przychody przekraczają określony przez ustawę ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Przygotowanie do kontroli skarbowej może być stresujące, ale jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby ułatwić ten proces. Oto kilka sugestii:

Prz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ewidencjonowanie sprzedaży internetowej zależy od rodzaju sprzedaży i sposobu jej realizacji. Jeśli prowadzisz sprzedaż internetową jako przedsiębiorc... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Znaki towarowe są traktowane jako wartości niematerialne i prawne (ang. Intangible Assets) i w zależności od ich charakteru oraz sposobu pozyskania mo... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, w Polsce sprzedaż hurtowa może być opodatkowana ryczałtem, podobnie jak sprzedaż detaliczna i inne formy działalności gospodarczej.

Ryczałt je... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest obowiązkowe dla większości osób fizycznych, które w danym roku uzyskały doch... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W zależności od sytuacji finansowej i źródeł dochodów emeryci mogą być zobowiązani do składania zeznań podatkowych. Poniżej przedstawiam kilka przypad... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Księgowanie gwarancji ubezpieczeniowych zależy od ich charakteru i warunków umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa może dotyczyć np. zwrotu kosztów w przypa... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ewidencja VAT to dokumentacja, w której firma zapisuje swoje transakcje związane z podatkiem VAT (Value Added Tax). Ewidencja VAT jest ważnym narzędzi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Najskuteczniejsze metody optymalizacji kosztów w firmie zależą od specyfiki działalności firmy, jej branży, struktury organizacyjnej i wielu innych cz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Optymalizacja kosztów w firmie to proces identyfikacji, analizy i minimalizacji kosztów, których ponosi firma w swojej działalności. Celem optymalizac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zaksięgowanie importu z Chin zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj towaru, wartość przesyłki, rodzaj umowy handlowej itp. Niemniej jednak, ogól... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Doradztwo podatkowe polega na udzielaniu porad i pomocy związanych z kwestiami podatkowymi, w tym przestrzeganiem przepisów podatkowych, optymalizacją... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Księgi podatkowe i księgi rachunkowe to dwie odrębne, ale powiązane ze sobą dziedziny rachunkowości.

Księgi podatkowe służą do rejestrowania docho... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Jeśli chcesz zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce, musisz wykonać kilka kroków. Najpierw musisz upewnić się, że Twoja firma kwalifikuje się ja... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Kontrola skarbowa (zwana również kontrolą podatkową) jest procesem, który ma na celu sprawdzenie zgodności prowadzonej przez firmę działalności gospod... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W przypadku opóźnienia w płatności podatku dochodowego należy podjąć działania, aby jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania. Poniżej przedstawia... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zeznanie podatkowe to dokument, który osoba fizyczna lub firma musi składać co roku w urzędzie skarbowym (IRS). Jest to raport o dochodach, odliczenia... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 2
Oceń odpowiedź:
1/0
Warto skorzystać z doradztwa podatkowego w wielu sytuacjach, na przykład gdy:

Nie jesteś pewny, jakie formy opodatkowania wybrać dla Twojej firmy l... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Celem prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów jest dokładne rejestrowanie przychodów oraz kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w trakcie prowadz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, założenie działalności gospodarczej zwykle jest płatne i wiąże się z kosztami związanymi z procedurami rejestracyjnymi, opłatami administracyjnym... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Czas potrzebny na założenie działalności gospodarczej zależy od kilku czynników, takich jak wybrana forma prawna, ilość wymaganych formalności oraz pr... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Decyzja o założeniu działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne cele i okoliczności finansowe, rodzaj działalności, r... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Aby założyć działalność gospodarczą, zwykle należy wykonać kilka kroków:

Wybór formy prawnej: Zanim rozpoczniesz swoją działalność, musisz wybrać f... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0