Logo firmy Eurokadra S.A.

Eurokadra - Agencja Pracy Tymczasowej (APT) - ekspert

 (1 opinia) dodaj opinię

Firma Eurokadra S.A. jest ekspertem Odi.pl

Poniżej znajdziesz odpowiedzi firmy Eurokadra S.A. na pytania zadane przez użytkowników oraz redakcję Odi.pl. Przeczytaj odpowiedzi i oceń je.

Odpowiedzi firmy w programie Ekspert

Odmowa przyjęcia kandydata do pracy to trudna sytuacja, ale czasem konieczna, gdy kandydat nie spełnia wymagań stanowiska lub nie pasuje do kultury or... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Podróż służbowa to podróż, którą pracownik odbywa w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Pracownik wyjeżdża zazwyczaj na taki wyjazd w... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ogłoszenie o pracę to dokument, który ma za zadanie przyciągnąć potencjalnych kandydatów do pracy i dostarczyć informacji na temat oferowanego stanowi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pośrednictwo handlowe to działalność polegająca na pośredniczeniu między producentami a ostatecznymi nabywcami produktów lub usług. Osoby lub firmy za... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wynajęcie firmy do stworzenia prezentacji może być korzystne, gdy:

Brak doświadczenia w tworzeniu prezentacji - Jeśli nie masz doświadczenia w twor... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wybór gadżetów firmowych zależy od wielu czynników, takich jak branża, grupa docelowa, budżet i cele marketingowe. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zasady zachowania w biurze różnią się w zależności od firmy i kultury pracy, ale ogólnie rzecz biorąc, w większości sytuacji do biura się nie puka, le... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pracodawca nie może obciążać pracownika kosztami badań lekarskich wymaganych w związku z wykonywaną pracą. Zgodnie z polskim prawem pracy, obowiązek p... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Skorzystanie z przestrzeni coworkingowej może być korzystne w wielu sytuacjach. Oto kilka przykładów, kiedy warto rozważyć pracę w przestrzeni coworki... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, przestrzenie coworkingowe są dostępne dla każdego, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy czy zatrudnienia. Wspólne korzystanie z przestrzeni c... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, decydując się na pracę w przestrzeni coworkingowej, nie trzeba przychodzić tam codziennie. To, jak często będziesz korzystać z przestrzeni cowork... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Poziom hałasu w przestrzeniach coworkingowych może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak liczba osób pracujących w pomieszczeniu, rod... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Coworking to forma pracy, która polega na dzieleniu przestrzeni biurowej przez różne osoby lub firmy. Oznacza to, że w jednym miejscu pracują nie tylk... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 2
Oceń odpowiedź:
1/0
Jeśli pracodawca nie chce zapłacić pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracownik może podjąć kilka działań.

... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Urlop wypoczynkowy pracownika może zostać przerwany w przypadku zachodzenia okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają dalsze korzystanie z url... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, co oznacza, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas jego trwania. Jednak w niektórych przypadkach ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop, jeśli zachodzi taka potrzeba i jest to uzasadnione przyczynami związanymi z pracą. Wysłanie praco... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pracodawca może wstrzymać urlopy pracowników jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko na określony czas. Według polskiego Kodeksu pracy, pracodawca mo... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, urlop okolicznościowy jest płatny. Jest to forma urlopu, na który pracownik ma prawo w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności, takich jak np.... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Urlop wypoczynkowy to czas wolny od pracy, na który pracownik ma prawo co najmniej raz w roku. Przysługuje on mu na podstawie przepisów prawa pracy i ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Urlop proporcjonalny to rodzaj urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi za pracę przez część roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracow... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Matka po urodzeniu dziecka ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, który przysługuje niezależnie od rodzaju zatrudnienia czy wysokości wynagrod... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce ojcowie mają prawo do urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka. Urlop ten przysługuje ojcu niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem c... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wycena przedsiębiorstwa może być przydatna w wielu sytuacjach, np.:

Przy sprzedaży lub przejęciu przedsiębiorstwa: Wartość przedsiębiorstwa jest kl... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wycena przedsiębiorstwa jest procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu finansów, rachunkowości i biznesu. W związku z tym, do wyceny prz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wycena przedsiębiorstwa to proces określenia wartości całej firmy lub jej części. Istnieje kilka metod wyceny, które mogą być stosowane w zależności o... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pomiary hałasu powinny być przeprowadzane przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. W Polsce, pomiar... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Częstotliwość pomiarów hałasu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, poziom hałasu w miejscu pracy i wymogi ustawowe. W zależności... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Pomiary hałasu powinny być wykonywane w różnych rodzajach firm, zwłaszcza tam, gdzie występują potencjalne źródła hałasu, które mogą wpływać na zdrowi... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Przeprowadzanie pomiarów hałasu jest ważne, aby ocenić poziom hałasu w danym miejscu i zidentyfikować potencjalne problemy związane z hałasem. Poniżej... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Regulamin pracy jest opracowywany przez pracodawcę i powinien uwzględniać obowiązujące przepisy prawa pracy oraz umowy zbiorowe pracy. Regulamin pracy... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Outsourcing BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) polega na zleceniu zadania zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie firmie zewn... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ang. Human Resource Management, HRM) to dziedzina zarządzania, która zajmuje się zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Z... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Instrukcje stanowiskowe BHP są opracowywane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną do tego zadania, np. specjalistę ds. BHP lub pracownika... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Istnieje wiele sposobów na pozyskanie funduszy dla firmy. Oto kilka z nich:

Kredyt bankowy - jednym z najbardziej popularnych sposobów na pozyskani... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Obsługa BHP firmy polega na zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników, a także na zapobieganiu wypadkom oraz chorobom za... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Postępowanie powypadkowe powinno być przeprowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi przez właściwe organy ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Postępowanie powypadkowe to zbiór procedur i działań, które należy podjąć po wystąpieniu wypadku lub choroby zawodowej w miejscu pracy. Celem postępow... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Jeśli po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego okazuje się, że ryzyko jest zbyt wysokie, należy podjąć odpowiednie działania w celu zmniejszenia ryz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Ocenę ryzyka należy przeprowadzić w celu zidentyfikowania poten... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Minimalizowanie ryzyka zawodowego jest ważnym zadaniem dla każdego pracodawcy, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych w... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Ryzyko zawodowe to każde zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, które wynika z charakteru pracy, warunków w jakich jest ona wykonywana lub z narz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nienormowany czas pracy to forma organizacji czasu pracy, w której pracownik ma większą swobodę w kształtowaniu swojego harmonogramu pracy, a czas pra... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Elastyczny czas pracy to forma organizacji czasu pracy, w której pracownicy mają większą swobodę w ustalaniu swojego harmonogramu pracy, w ramach okre... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Równoważny czas pracy to pojęcie, które odnosi się do czasu pracy pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do standardowego ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, pracodawca może skrócić czas pracy, ale tylko w pewnych okolicznościach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pracodawca może skrócić czas pr... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W zależności od przepisów i umowy o pracę, sprzątanie stanowiska pracy może być lub nie być wliczone w czas pracy.

W Polsce, Kodeks pracy stanowi, ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, kierownik nie musi mieć nienormowanego czasu pracy. Kierownik może mieć ustalony czas pracy na tych samych zasadach ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W zależności od kraju i prawa pracy, istnieją różne przepisy dotyczące skracania czasu pracy z powodu upałów. W Polsce, zgodnie z Kodeksem pracy, prac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, znaki towarowe są zwykle uważane za wartościowe aktywa, dlatego można je sprzedać lub przenieść na inną osobę. Właściciel znaku towarowego może d... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zarządzanie firmą to proces kompleksowy, który wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników. Jednakże, istnieje kilka elementów, które można uznać za ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, znak towarowy może podlegać dziedziczeniu, podobnie jak inne aktywa intelektualne. W przypadku, gdy właściciel znaku towarowego umiera, prawa do ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Aby sprawdzić, czy dany znak towarowy jest zastrzeżony, można skorzystać z bazy danych urzędu patentowego lub urzędu do spraw znaków towarowych w dany... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nazwa firmy niekoniecznie jest automatycznie uznawana za znak towarowy.

Znak towarowy to symbol, słowo lub kombinacja symboli i słów, które służą d... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W Polsce, na badania okresowe w ramach pracy, pracownik ma prawo do czasu wolnego od pracy, jednakże nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny.

Prac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Podobnie jak w przypadku zawału, udar zazwyczaj nie jest uważany za wypadek przy pracy, ponieważ jest to choroba zwykle związana z czynnikami zdrowotn... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zawał nie jest zazwyczaj uważany za wypadek przy pracy, ponieważ jest to choroba zwykle związana z czynnikami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, m... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
To zależy od okoliczności. Jeśli pracownik jest w miejscu pracy i bierze przerwę śniadaniową, a wypadku dozna w trakcie tej przerwy, to w takiej sytua... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, wypadki przy pracy ulegają przedawnieniu, ale termin przedawnienia zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj szkody, okoliczności wypadku oraz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wypadki przy pracy można podzielić na kilka kategorii ze względu na różne kryteria. Oto niektóre z nich:

Według rodzaju wypadku:
- wypadki z udzia... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, ZUS może zakwestionować wypadek przy pracy. ZUS jako instytucja odpowiedzialna za prowadzenie ubezpieczeń społecznych oraz wypłatę zasiłków z tyt... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wypadek przy pracy kwalifikowany jest jako ciężki, gdy powoduje on ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć pracownika.

Ciężkie uszkodzenie ciała oznac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Nie, nie każdy wypadek przy pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Zgodnie z polskim prawem, pracodawcy mają obowiązek prowadze... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Aby udokumentować wypadek przy pracy, należy podjąć kilka działań:

Zbierz informacje o zdarzeniu:
Po wypadku należy zbierać informacje dotyczące o... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Tak, każdy wypadek przy pracy należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W Polsce obowiązuje system ubezpieczeń społecznych, który zapew... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe i niespodziewane, które dzieje się w związku z wykonywaną pracą lub z powodu nieprawidłowości w organizacji prac... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
W razie wypadku przy pracy należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić sobie i innym pracownikom bezpieczeństwo oraz poinformować praco... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Istnieje kilka różnych stylów zarządzania firmą, które mają wpływ na kulturę organizacyjną, podejście do pracy, efektywność i efektywność zespołu oraz... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Oto kilka sposobów, jak dbać o bezpieczeństwo danych w firmie:

Zabezpiecz hasłami wszystkie urządzenia i konta pracowników, a także zmuszaj do regu... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Higiena pracy to dziedzina nauki zajmująca się zagadnieniami wpływającymi na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy oraz zapobieganiem c... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencje pośrednictwa pracy mogą poszukiwać klientów na wiele sposobów. Oto kilka z nich:

Reklama: agencje pośrednictwa pracy mogą reklamować swoje ... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Komunikacja wewnętrzna w firmie to proces wymiany informacji, idei i opinii między pracownikami, działami i poziomami hierarchii w celu zapewnienia ef... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Rodzaj umowy zależy od sytuacji i preferencji każdej strony, ale najczęściej przy pracy tymczasowej stosuje się umowę o pracę tymczasową lub umowę zle... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencja pracy tymczasowej może zatrudniać pracowników na umowę zlecenie. Jednakże, w przypadku agencji pracy tymczasowej, pracownicy najczęściej są za... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Praca tymczasowa wlicza się do urlopu zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracownikowi tym... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencja zatrudnienia i agencja pracy tymczasowej są dwoma różnymi typami firm.

Agencja zatrudnienia zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników n... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 2
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracowników tymczasowych, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową. Agencja jest... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Okres wypowiedzenia w pracy tymczasowej zależy od umowy między agencją pracy a pracownikiem tymczasowym.

W przypadku umów o pracę tymczasową zawart... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencja pracy tymczasowej zarabia na różnych etapach procesu zatrudnienia pracownika tymczasowego. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, na których age... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Agencje pracy tymczasowej muszą być wpisane do rejestru, zgodnie z polskim prawem. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez Wojewódzkich Ins... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0
Zjawisko tymczasowego zatrudniania pracowników jest uregulowane obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Jest ono szansą na zarobkowanie dla samych p... czytaj dalej »
Razem odpowiedzi: 1
Oceń odpowiedź:
1/0